Запрошуємо усіх зацікавлених осіб прийняти участь за програмою пільгового кредитування за рахунок власних коштів Держмолодьжитла

Право на отримання кредиту мають:

        - сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;

        - неповна сім’я в якій мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх                                           дітей (дитину);

        - одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

Термін повернення кредиту - до 30 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку.

Розмір кредиту на будівництво житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метрів на сім’ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, без урахування авансу позичальника. Розрахункова вартість 1 кв. метра житла визначається згідно експертної оцінки. У разі перевищення нормативної площі позичальник сплачує вартість понаднормативної площі житла за рахунок власних коштів.

Розмір відсоткової ставки за кредитним договором встановлюється правлінням Держмолодьжитла щорічно у розмірі, визначеному виходячи з розрахунку середньозваженої облікової ставки Національного банку України, з урахуванням показників починаючи з 15.04.2009 року по 31 грудня року, що передує плановому, та, за необхідності, додатково не більше 3% (трьох відсотків річних), з подальшим її застосуванням протягом року у цьому розмірі, але не більше діючої облікової ставки Національного банку України на момент прийняття рішення про надання кредиту та додаткового не більше 3% (трьох відсотків річних).

Діюча відсоткова ставка становить 14,1% річних.

Обов’язковою умовою отримання кредиту є платоспроможність кандидата, яка передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням процентів, залишок середньомісячного доходу кандидата не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум, визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї.

Перевагу в отриманні кредиту згідно з Положенням мають молоді сім‘ї, в яких один із членів сім‘ї (чоловік або дружина) брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення, а також сім‘ї молодих громадян, учасників антитерористичної операції, що загинули у період проведення антитерористичної операції, а також ті кандидати в позичальники, які бажають отримати житло площі, меншої за нормативну площу житла. У випадку, якщо на отримання кредиту претендують декілька кандидатів в позичальники, що обрали житло площі, меншої за нормативну площу житла, перевагу має той кандидат, у якого обрана площа житла для інвестування у розрахунку на одного члена сім‘ї є найменшою.

 Громадяни, які мають право і бажають отримати пільговий довготерміновий кредит на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла на умовах визначених  Положенням,  повинні подати до відповідного регіонального управління Держмолодьжитла такі документи: 

- заяву про надання кредиту;

- анкету позичальника за формою, затвердженою правлінням Держмолодьжитла;

- довідку про перебування кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, або документ, що підтверджує необхідність поліпшення житлових умов кандидата, що постійно проживає у селі;

- документ, виданий уповноваженим органом, про склад сім’ї;

- копію свідоцтва про шлюб (у разі його укладання);

- копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

- копії сторінок паспорта громадянина України, що містять останнє фото, прізвище та ім’я особи, відомості про дату видачі та орган, що видав паспорт, або копія паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки;

- копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів кандидата та членів його сім’ї (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та мають відповідну відмітку в паспорті);

- нотаріально посвідчену згоду другого із подружжя (інших повнолітніх членів сім’ї) кандидата на передачу в іпотеку майнових прав на об’єкт кредитування (об’єкта кредитування) – у разі, якщо другий з подружжя (інший член сім’ї) кандидата не буде присутній особисто під час укладання відповідного договору;

- документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата, а саме:

- довідку з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого та фактично одержаного доходу протягом 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) ;

- виписку з трудових книжок про місце роботи за останні три роки;

- виписку або витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фінансову звітність, затверджену органом державної податкової служби – для фізичних осіб-підприємців;

- документи, що підтверджують інші доходи кандидата, у тому числі декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену державною податковою інспекцією;

 - документ, що посвідчує особу поручителя та документи, необхідні для визначення платоспроможності поручителя, заяву поручителя про згоду на те, що його доходи будуть враховані при розрахунку платоспроможності (кредитоспроможності) кандидата – у разі забезпечення виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором порукою (крім випадків поруки другого з подружжя – члена сім’ї кандидата).

 

Молоді сім‘ї, в яких один із членів сім‘ї (чоловік або дружина) брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення, подають:

- копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (постанова КМУ від 20 серпня 2014 року № 413);

 - копія посвідчення учасника бойових дій (у разі наявності).

Члени сімей молодих громадян, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, подають копію посвідчення з написом "Посвідчення члена сім'ї загиблого", та копію рішення структурного підрозділу місцевої держадміністрації про встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

http://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-z-statutnoho-kap...