Уряд прийняв рішення щодо внесення змін до порядку забеспечення доступним житлом

Згідно постанови КМУ від 20.09.2017 № 708 було внесено зміни до постанови КМУ від 11.02.2009 № 140 згідно якої забезпечення громадян доступним житлом здійснюватиметься шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою: 

30 відсотків - для громадян які:

         - перебувають на квартирному обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;

         - у яких відсутня на праві власності житлова площа;

         - мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра;

50 відсотків - для громадян на яких поширюється:

         - дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

         - дія Закону України "Про забезпечення  прав і свобод внутрішньо переміщуваних осіб", які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи затвердженого Кабінетом Міністрів України  від 1 жовтня 2014 року № 509;

Нормативна площа житла з розрахунку якої надається державна підтримка, становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5кв. метрів на сім'ю.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу,сплачується громадянином за вартістю, визначеною у договорі про будівництво.

Перелік об'єктів на які можуть бути спрямовані кошти затверджується міжвідомчою комісією склад якої затверджується Мінрегіоном.

Середньомісячний грошовий дохід  для отримання державної підтримки не повинен перевищувати п'ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ:

-   заява про надання державної підтримки;

-    інформацію  з  Державного  реєстру  речових  прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;

-    копію  довідки  про  взяття  на  облік внутрішньо переміщеної особи та копії відповідних довідок членів сім’ї громадянина;

-     довідку   про  перебування  на  квартирному  обліку  (у  разі перебування  на  обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів

їх сімей);

-    акт  технічного стану житла (для внутрішньо переміщених осіб, житло  яких  (що  розташоване на території України, на якій органи державної  влади  здійснюють  свої  повноваження в повному обсязі) зруйноване  та  не придатне для проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції);

-    довідку  про  реєстрацію  місця  проживання  особи на кожного члена  сім’ї,  що  видана  виконавчим органом сільської, селищної, міської   ради,  сільським  головою  (якщо  відповідно  до  закону виконавчий орган сільської ради утворено), за формою, встановленою в  додатку  13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою  Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207 ( 207-2016-п )(Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1108);

-    копію свідоцтва про шлюб,
-    паспортні дані;

-   документи,   необхідні   для   визначення   платоспроможності (довідки  з  місця  роботи повнолітніх членів сім’ї громадянина, у разі  потреби  -  договір  поруки,  а  також  інші  документи,  що підтверджують доходи членів сім’ї громадянина та поручителя);

-   копію   реєстраційного   номера   облікової  картки  платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера облікової   картки   платника   податків   та  повідомили  про  це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

 

У  разі  подання документів, що містять неправдиві відомості, громадянин   несе   відповідальність   у   порядку,  передбаченому законом.